Úvery pre dôchodcov

Pôžičky pre dôchodcov sú úvery dostupné seniorom na starobnom dôchodku, ale aj predčasnom starobnom dôchodku, invalidnom dôchodku alebo pre poberateľov pozostalostného dôchodku. Najčastejšie sa poskytujú pôžičky pre dôchodcov do 75 rokov.

Požiadať o úver
  • úver od 400 do 10 000€

  • schválenie do 24 hodín

  • peniaze Vám budú  zaslané prevodom na Váš účet.

Povinné doklady k žiadosti o úver:

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
Posledný výpis z účtu alebo dispozičné právo k cudziemu účtu
Zaslať doklady k žiadosti